En l'assemblea ordinària del 26 d'Abril de 2021 es va renovar la junta directiva de l'AMPA. Està formada per:

En la asamblea ordinaria del 26 de abril de 2021 se renovó la junta directiva de la AMPA. Está formada por:

Presidenta Ana Pérez de Castro
Repr. Consell Escolar Ana Cervera Ferri
Tresorera  Ester Medina Cuesta
Secretària Loles Súñer Fuster
Volcals Teresa Vañó García 
  Maria Jover Andreu
  Laura Tatay Milian
  Paloma Butragueño Bayarri
  Maria Casanova García
   

Volem aprofitar aquesta primera comunicació per a agrair a les persones que han sortit de la junta (i al conjunt de persones que col.laboraven i continuen fent-ho) la seua labor com a representants de l'associació durant els dos últims anys i la seua disponibilitat per a fer més fàcil la transició.

Queremos aprovechar esta primera comunicación para agradecer a las personas que han salido de la junta (y al grupo de personas que han colaborado y continúan haciéndolo) su labor como representantes de la asociación durante estos dos años y su disponibilidad para que la transición esté resultando más fácil.